LCS

NestSuppor School

NetSupport School – Klaslokaal management & training

Naarmate het gebruik van computers en internet in scholen toeneemt, groeit ook de behoefte aan het beheren van de leerprocessen in van netwerken voorziene leslokalen. Netsupport School software helpt docenten bij het lesgeven in een digitaal klaslokaal waar gebruik wordt gemaakt van pc’s, laptops en tablets. De docent kan instructies geven, toezicht houden op de aangesloten pc’s, individueel interactie zoeken met studenten in een groep of met de hele klas en bestanden met uitwisselen. NetSupport School is het perfecte middel voor de moderne klassikale omgeving.

Netsupport School voldoet aan de eisen en wensen van het moderne klaslokaal. De educatie budgetten staan zijn vaak onder druk. NetSupport School helpt scholen, academies en trainingsinstituten om het rendement van de bestaande IT-infrastructuur te vergroten. Alle functies van de software zijn standaard inbegrepen en hoeven niet extra aangekocht te worden zoals ondermeer:

  • de naar klantwens in te stellen Toetsmodule
  • de speciale Technische Console
  • Vraag en antwoord module
  • digitale hulpmiddelen voor het bijhouden van studentrevisies
  • hulpmiddelen om de les te plannen
  • de mogelijkheid voor docenten om studenten te belonen voor hun inzet.
  • Docenten en trainers kunnen ook alle activiteiten op het scherm, het toetsenbord en de muis van studentenwerkstations vastleggen zodat deze later beoordeeld of aan de klas getoond kan worden.

Bezoek voor meer informatie over NetSupport School, www.netsupportschool.nl

</p> <h4>Klaslokaal arrangeren voor Windows 10</h4> <p>