LCS

NetSupport Notify – berichten en waarschuwingssysteem

NetSupport Notify – berichten en waarschuwingssysteem

NetSupport Notify is een gemakkelijk en goedkoop berichten en/of alarmeringssysteem om medewerkers snel bij eventuele calamiteiten te informeren. Een beheerder kan in een organisatie ongeacht grootte of type direct en snel zijn gebruikers verschillende soorten berichten zenden. De ontvangst van de berichten kan worden bewaakt.

De berichten kunnen naar geselecteerde of alle computers (Windows, Mac of Linux) of informatieschermen worden verzonden, dit is zowel mogelijk vanaf een Windows PC, een Android, of Apple iOS toestel.

In tegenstelling tot specifiek op een LAN gebaseerde berichtensystemen, biedt NetSupport Notify een aparte gateway voor deze berichten, die probleemloos een bericht aflevert over meerdere netwerksegmenten, decentrale geplaatste afdelingen en dat zonder dat aanpassingen in het netwerk of de configuratie van switches noodzakelijk zijn. Echt een systeem voor massale berichten.

NetSupport Notify kan in korte tijd worden geïnstalleerd en operationeel zijn. Er is een gratis evaluatieversie beschikbaar voor 30 dagen.

Belangrijke kenmerken zijn:

  • Ondersteuning voor Windows, Linux en Mac computers
  • Keuze voor een bericht naar een selectie of alle computers
  • Logboek verzonden berichten en ontvangstbevestigingen
  • Berichten tijdstip en tijdsduur planbaar
  • Gateway regelt probleemloze verzending over netwerk
  • Geen wijzigingen aan router nodig
  • Onafhankelijk van grootte van organisatie

NetSupport heeft meer dan 25 jaar ervaring in software oplossingen voor remote-, classroom- en servicemanagement en wereldwijd miljoenen installaties. De oplossingen van NetSupport vullen elkaar aan en hebben een bewezen status in de Service Management industrie.

Bezoek voor meer informatie over NetSupport Notify, www.netsupportnotify.nl