LCS

Privacy

PRIVACY STATEMENT LCS

Inleiding

LCS neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over
jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@lcs.nl.

Wie is LCS?

LCS is de besloten vennootschap LCS Systemen B.V., kantoorhoudende te (2611 CD) Delft aan Oude Delft 42, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27118217.

LCS is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door LCS de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt LCS jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor LCS persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens LCS voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door LCS worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde facturatie
Gegevens: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, bestelreferentie, afleveradres, e-mailadres, factuurbedrag, bestelling, telefoonnummer, inkoopnummer, factuuradres
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: ten minste zeven jaar

Doeleinde CRM
Gegevens: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, contactgegevens, klantstatus
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde downloaden software
Gegevens: bedrijfsnaam, naam, geslacht, adres, telefoon, email, fax, land, interesse in nieuwsbrief
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde versturen van een nieuwsbrief
Gegevens: E-mailadres, nieuwsbriefvoorkeur
Grondslag: ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: invullen en versturen contactformulier
Gegevens: bedrijfsnaam, Naam, email, Telefoonnummer, onderwerp en bericht
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
LCS heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij LCS over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij LCS. Je kunt verzoeken dat LCS je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om LCS te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van LCS of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van LCS te verkrijgen. LCS zal deze verstrekken in een “Je hebt het recht jouw persoonsgegevens” van LCS te verkrijgen. LCS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat LCS je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door LCS
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@lcs.nl. LCS zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat LCS een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien LCS je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van LCS te verkrijgen. LCS zal deze verstrekken in een Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van LCS te verkrijgen. LCS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat LCS je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door LCS
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@lcs.nl. LCS zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat LCS een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien LCS je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  1. Verwerkers
    Het kan zijn dat LCS verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan LCS gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal LCS gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal LCS aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt LCS ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van LCS worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van LCS worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop LCS je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@lcs.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop LCS jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@lcs.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.