LCS

NetSupport Assist, Klaslokaal beheer voor Mac en Linux

NetSupport Assist – Klaslokaal beheer voor Mac en Linux

Netsupport Assist geeft docenten het benodigde gereedschap om met studenten samen te werken, hen te monitoren en te begeleiden in een klaslokaal dat is voorzien van computers met Mac en Linux besturingssystemen.

Met Assist kunnen docenten effectiever lesgeven door studenten centraal via de computer te instrueren/begeleiden. Dit kan door het tonen van het bureaublad van de docent, quick scan onderzoeken onder de studenten te doen, meekijken en een groepsdiscussie via de chat module beheer van het gebruik van internet. Registratie van het aanwezig zijn van de studenten, maar ook het op afstand aan- en uitzetten van de studentcomputers.

NetSupport Assist kan samenwerken met ons andere product NetSupport School, zo is er een verbinding tussen een Windows en Mac georiënteerde omgeving.

Belangrijke kenmerken zijn:

•    Berichten versturen naar studenten
•    Chat met studenten
•    Computers op afstand aan en uitzetten
•    Bestandsdistributie
•    Beeldschermen van studenten tijdelijk blokkeren
•    Internet beheer
•    Ondersteunt draadloze netwerken
•    Werkt samen met NetSupport School

NetSupport heeft meer dan 25 jaar ervaring in software oplossingen voor remote-, classroom- en servicemanagement en wereldwijd miljoenen installaties. De oplossingen van NetSupport vullen elkaar aan en hebben een bewezen status in de Service Management industrie.

Bezoek voor meer informatie over NetSupport Assist, www.netsupportassist.nl